Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/194/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2000 rok.

2015-08-11 12:31:14
Uchwała Nr XIX/193/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-08-11 12:30:08
Uchwała Nr XIX/192/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

w sprawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańsku w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

2015-08-11 12:28:27
Uchwała Nr XIX/191/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

w sprawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańsku w sprawie realizacji zadań państwowych w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

2015-08-11 12:27:28
Uchwała Nr XIX/190/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia gminy Rumia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2015-08-11 12:26:30
Uchwała Nr XIX/189/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/178/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontrolowania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2015-08-11 11:57:25
Uchwała Nr XIX/188/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/145/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w Rumi.

2015-08-11 11:56:37
Uchwała Nr XIX/187/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Rumi.

2015-08-11 11:55:44
Uchwała Nr XIX/186/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2000 roku

zmieniająca uchwałę nr XVIII/184/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

2015-08-11 11:54:45