Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/174/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą współwłasność J. i E. małż. S.

2016-10-06 13:07:52
Uchwała Nr XVIII/166/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr VII/50/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1999 rok.

2015-10-01 11:10:32
Uchwała Nr XVIII/167/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie przyjęcia programu budowy dróg w mieście Rumia.

2015-10-01 11:09:37
Uchwała Nr XVIII/168/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Rumi.

2015-10-01 11:09:00
Uchwała Nr XVIII/169/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na terenie miasta Rumi.

2015-10-01 11:08:13
Uchwała Nr XVIII/170/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie zasad ustalania stawek czynszów, za dzierżawę gruntów gminnych na terenie miasta Rumi.

2015-10-01 11:06:26
Uchwała Nr XVIII/171/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów jego płatności i sposobu jego poboru na terenie miasta Rumi.

2015-10-01 11:05:30
Uchwała Nr XVIII/172/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą współwłasność R. i K. małż. H.

2015-10-01 11:04:40
Uchwała Nr XVIII/173/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą współwłasność D. A. i D. P.

2015-10-01 11:02:57
Uchwała Nr XVIII/175/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 10:54:45