Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiedzy MOPS Rumia a Szkołą Podstawową Nr 1 Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o wyniku postępownia Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Rumi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:22:56 Archiwum / Dotyczy przetargu nieograniczonego PU.271.5.2011 na przeprowadzenie szkoleń o wartości szacunkowej poniżej 139 tys. euro Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:22:56 Archiwum / Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:22:56 Archiwum / Odpowiedź na zapytanie z dnia 05.07.2012r. dotyczącego przetargu nieograniczonego na realizację warsztatów Część A Warsztaty edukacyjno Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:22:56 Archiwum / WYJAŚNIENIE TREŚCI NR AK.221.36.2012 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:22:56 Archiwum / Uzupełnienie do Specyfikacji Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:22:56 Archiwum / WYJAŚNIENIE TREŚCI NR AK.221.36.2012 Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:22:56 Archiwum / Pytania i odpowiedzi Ewelina Gajewska Przeniesiono