Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-16 10:32:50 2019 / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Ewelina Gajewska Publikacja artykułu
2019-02-16 10:24:25 Archiwum / Ogłoszenie o zamówieniu usługi w postaci zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Rumi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:25 Archiwum / Ogłoszenie o zamówieniu usługi w postaci zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Rumi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem na rzecz mieszkańców Rumi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY – Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY – Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi przygotowania i wydania jednodaniowych gorących posiłków (drugie danie) lub przygotowania i dowiezienia jednodaniowych gorących posiłków (drugie danie) świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIA GRUPOWEGO Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / USŁUGA W POSTACI SZKOLEWNIA GRUPOWEGO Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY – Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY – Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Informacja o zwarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a „Bistro Pado” i Harcerski Ośrodek Centrum Przygody ZHP Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Świadczenie usług w formie pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Rumi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIA GRUPOWEGO Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Informacja o zwarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK” Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Informacja o zwarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / Świadczenie usług w formie pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Rumi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:14 Archiwum / OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY – Usługi Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Gimnazjum Nr 2 Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Gimnazjum Nr 1 Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiedzy MOPS Rumia a Szkołą Podstawową Nr 6 Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Szkołą Podstawową Nr 1 Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Gimnazjum Nr 4 Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 Ewelina Gajewska Przeniesiono
2019-02-16 10:24:01 Archiwum / Informacja o zawarciu umowy pomiędzy MOPS Rumia a Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Rumi Ewelina Gajewska Przeniesiono