Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-13 14:55:13 Statut Miasta / Uchwała Nr LIII/697/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku Jagoda Kaczmarek Publikacja artykułu
2018-11-13 14:53:09 Przetargi aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) – świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-11-13 11:35:16 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych / Rejestr żłobków i klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miejskiej Rumia Marta Bartelke Edycja artykułu
2018-11-13 08:07:17 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych / Rejestr żłobków i klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miejskiej Rumia Marta Bartelke Edycja artykułu
2018-11-09 13:56:30 Dzierżawy (najem) mienia komunalnego / Wykaz XXXIX obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej Jakub Mroczyński Publikacja artykułu
2018-11-09 13:14:05 Ogłoszenia dotyczące procedury planistycznej / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Joanna Wenta Publikacja artykułu
2018-11-09 13:12:52 Inf. o środowisku i jego ochronie / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Joanna Wenta Publikacja artykułu
2018-11-09 11:04:54 Przetargi ogłoszone / „Dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6 wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie”. Iwona Miklewska-Szczygieł Publikacja artykułu
2018-11-08 14:58:50 Wydziały i Referaty / Wydział Rozwoju Miasta Aleksandra Nodzyńska Edycja artykułu
2018-11-08 13:31:57 Obszary objęte procedurą przystąpienia do projektów miejscowych planów / przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1 w rejonie ul. Zbychowskiej. Joanna Wenta Publikacja artykułu