Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-18 14:57:13 Przetargi ogłoszone / Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 10.350.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Anita Romanowska Edycja artykułu
2018-09-18 13:16:09 Przetargi ogłoszone / Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ramach rewitalizacji Zagórza na terenie miejscowości Rumi”, w ramach projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00). Edyta Rogacka - Wawer Edycja artykułu
2018-09-18 12:59:59 Wyniki postępowań / „Budowa placu zabaw „Strefa Radości” przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Rodziewiczówny 10 w Rumi”. Iwona Miklewska-Szczygieł Publikacja artykułu
2018-09-18 12:39:27 Przetargi ogłoszone / Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ramach rewitalizacji Zagórza na terenie miejscowości Rumi”, w ramach projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00). Edyta Rogacka - Wawer Publikacja artykułu
2018-09-18 10:35:33 Protokoły VII kadencji Rady Miejskiej / Protokół Nr 48 z XLVIII Sesji Rady Miejskiej Rumi w dniu 28 czerwca 2018 roku Alicja Pionk Publikacja artykułu
2018-09-17 15:41:44 Samorządowe Placówki Oświatowe / Nabór na wolne stanowisko samodzielny referent w wymiarze 1/2 etatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-09-17 13:25:08 Ogłoszenia / Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadrowo-finansowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi - wersja poprawiona Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-09-17 13:15:31 Ogłoszenia / Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na referenta ds. kadrowo – finansowych Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-09-17 09:35:37 Wrzesień / Uchwała Nr LII/695/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 10 września 2018 roku Jagoda Kaczmarek Publikacja artykułu
2018-09-14 15:56:03 Wrzesień / UCHWAŁA NR LII/696/2018 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 10 września 2018 r. Alicja Pionk Publikacja artykułu