Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 14:14:57 Przetargi poniżej wartości 30 000 euro / Wynik postępowania na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-sanitarnej” na zadaniu „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Stanisław Urbaniak Publikacja artykułu
2018-07-20 14:12:52 Przetargi poniżej wartości 30 000 euro / Wynik postępowania na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej” na zadaniu „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Stanisław Urbaniak Publikacja artykułu
2018-07-20 14:06:19 Przetargi poniżej wartości 30 000 euro / Wynik postępowania na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej” na zadaniu „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Stanisław Urbaniak Publikacja artykułu
2018-07-20 13:18:25 Przetargi poniżej wartości 30 000 euro / Unieważnienie postepowania na sprawowanie funkcji inzyniera kontraktu na przebudowę biezni okólnej 400 - etap 2: budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia biezni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym Stanisław Urbaniak Archiwizacja artykułu
2018-07-20 13:18:16 Przetargi poniżej wartości 30 000 euro / Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej” na zadaniu „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Stanisław Urbaniak Archiwizacja artykułu
2018-07-20 13:18:09 Przetargi poniżej wartości 30 000 euro / Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-sanitarnej” na zadaniu „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Stanisław Urbaniak Archiwizacja artykułu
2018-07-20 13:17:58 Przetargi poniżej wartości 30 000 euro / Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej” na zadaniu „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Stanisław Urbaniak Archiwizacja artykułu
2018-07-19 14:47:21 Wyniki postępowań / Wynik postępowania „Budowa placu zabaw „Przyjaciele” przy ulicy Dąbrowskiego w Rumi”. Iwona Miklewska-Szczygieł Publikacja artykułu
2018-07-18 12:03:11 Czerwiec / Zarządzenie Nr 1854/232/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-07-18 12:00:59 Czerwiec / Zarządzenie Nr 1852/230/2018 /a z dnia 13 czerwca 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu