Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-15 14:55:32 Przetargi ogłoszone / Wycinka drzew w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, w podziale na II części. Edyta Rogacka - Wawer Publikacja artykułu
2019-01-15 11:26:34 Dzierżawy (najem) mienia komunalnego / Wykaz II obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej Jakub Mroczyński Publikacja artykułu
2019-01-15 10:49:32 Styczeń / Zarządzenie Nr 82/36/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2019-01-14 15:31:30 Kontakt / KONTAKT Marek Kankowski Edycja artykułu
2019-01-14 12:18:50 Wyniki postępowań / Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego Edyta Rogacka - Wawer Publikacja artykułu
2019-01-14 10:23:51 Plany postępowań / Plan postępowań na rok 2019 Edyta Plecke Edycja artykułu
2019-01-14 10:13:22 Plany postępowań / Plan postępowań na rok 2019 Edyta Plecke Publikacja artykułu
2019-01-14 09:54:38 Druki / Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Orzołek Edycja artykułu
2019-01-14 08:08:30 Organizacja Urzędu / Zarządzenie Nr 71/25/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi Aleksandra Nodzyńska Publikacja artykułu
2019-01-14 08:05:02 Organizacja Urzędu / Schemat organizacyjny Aleksandra Nodzyńska Publikacja artykułu