Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia,

2019-02-08 09:31:54
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, w rejonie ul. Artura Grottgera,

2019-02-08 09:25:24
Zawiadomienie spadkobierców po Henryku Grabowskim i Gerardzie Grabowskim

Burmistrz Miasta Rumi stosownie do art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 wymienionej ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamia spadkobierców po Henryku Grabowskim i Gerardzie Grabowskim, iż Gmina Miejska Rumia, zamierza przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość oznaczoną jako działka nr 153/3 o pow. 16 m², nr 153/4 o pow. 1 m²,  nr 153/5 o pow. 209 m², obr. 18 położoną w Rumi przy ul. Marynarskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia.  

2019-02-06 12:31:13
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie ul. Wiązowej,

2019-01-17 13:00:40
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Porzeczkowej

2019-01-17 12:39:35
Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Rumi, przy ul. Borówkowej

2019-01-09 14:49:29