Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała N XLV/605/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Rumia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-10-04 11:12:00
Uchwała Nr L/556/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Rumi

2016-03-21 14:56:30