Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/52/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą własność Z.F.

2016-10-26 11:03:53
Uchwała Nr VII/53/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2016-10-06 13:58:17
Uchwała Nr VII/56/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku

w sprawie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku nad Zagórską Strugą, w rejonie ulicy Mickiewicza, Dąbrowskiego, Wybickiego i Starowiejskiej w Rumi.

2016-10-06 13:56:36
Uchwała Nr VII/55/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku

uchylająca uchwały nr: LV/557/98 i LV/560/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 czerwca 1998r.

2015-08-11 11:10:25
Uchwała Nr VII/54/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku

zmieniająca uchwałę Nr LV/584/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla układu komunikacyjnego ulic Kosynierów, Gdańskiej i Dębogórskiej.

2015-08-11 11:09:34
Uchwała Nr VII/51/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Rumi.

2015-08-11 11:00:30
Uchwała Nr VII/50/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1999 rok.

2015-08-11 10:59:33
Uchwała Nr VII/49/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku

w sprawie odrzucenia wniosku Stowarzyszenia Lewiatan – Region Pomorze w Gdyni wzywającego Radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego tego Stowarzyszenia podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą Nr IV/18/98 z dnia 26 listopada 1998 r.

2015-08-11 10:58:33