Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VI/48/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 1999 rok.

2015-08-11 10:57:25
Uchwała Nr VI/47/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr XLII/346/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rumi.

2015-08-11 10:56:38
Uchwała Nr VI/46/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 roku

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

2015-08-11 10:55:45
Uchwała Nr VI/45/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej na terenie Rumi, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.

2015-08-11 10:55:05
Uchwała Nr VI/44/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 roku

w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową.

2015-08-11 10:53:47
Uchwała Nr VI/43/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia obwoźnej i obnośnej działalności handlowej w mieście Rumi, wyznaczenia miejsc na targowiska oraz ustalenia opłaty targowej i zasad jej pobierania.

2015-08-11 10:52:42
Uchwała Nr VI/42/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 roku

w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Rumi.

2015-08-11 10:51:29