Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/545/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi

2018-03-28 14:31:36
Uchwała Nr LIII/544/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanych położonych w Rumi

2018-03-28 14:30:48
Uchwała Nr LIII/543/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanych położonych w Rumi

2018-03-28 14:30:00
Uchwała Nr LIII/542/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą własność Beneficjum przy Kościele Parafialnym w Rumi

2018-03-28 14:29:02
Uchwała Nr LIII/541/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia

2018-03-28 14:28:08
Uchwała Nr LIII/540/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia

2018-03-28 14:27:17
Uchwała Nr LIII/539/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

w sprawie przeznaczenia do nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia

2018-03-28 14:26:10
Uchwała Nr LIII/538/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

w sprawie przekazania nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia

2018-03-28 14:25:22
Uchwała Nr LIII/537/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

zmieniająca uchwałę nr XLVIII/420/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1998r."

2018-03-28 14:24:00
Uchwała Nr LIII/536/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1998 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/297/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Rumi miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

2018-03-28 14:20:28