Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/458/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Różanej

2018-03-27 12:35:23
Uchwała Nr LI/457/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie przyznania najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu, bonifikat od ceny lokali oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia lokalu

2018-03-27 12:33:59
Uchwała Nr LI/456/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi dla działek nr 9/6, 12/4, 13/1, 13/2, 14, 376 i fragmentu działki 12/6 obr.19 przy ul. Sobieskiego

2018-03-27 12:31:19
Uchwała Nr LI/455/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla działek nr 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 8/2, 9/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 2/6, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 255, 256, 257, 258, 259, 260 w obr. 20 przy ul. Sobieskiego

2018-03-27 12:29:14
Uchwała Nr LI/454/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla działek nr 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262/2, 263/4, 254/2, 253/2 obr. 18 przy ul. Dąbrowskiego, Piłsudskiego i Świętojańskiej

2018-03-27 12:26:41
Uchwała Nr LI/453/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla ulic Towarowej i Cegielnianej

2018-03-27 12:25:32
Uchwała Nr LI/452/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla działek nr 286, 287, 289 obr. 10 przy ul. Towarowej

2018-03-27 12:23:45
Uchwała Nr LI/451/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla działek nr 242/43, 242/44, 242/45, 242/19 obr. 17 przy ul. Dąbrowskiego i Gdańskiej

2018-03-27 12:21:20
Uchwała Nr LI/450/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla działki nr 68/11 obr. 21 przy ul. Batorego

2018-03-27 12:19:47
Uchwała Nr LI/449/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 1998 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1998

2018-03-27 12:17:38