Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr L/443/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 1998 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/413/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia

2018-03-27 12:02:49
Uchwała Nr L/442/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 1998 roku

w sprawie zmiany porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Miejskiej Rumi w sprawie prowadzenia przez organy Gminy niektórych spraw związanych z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni

2018-03-27 12:00:56
Uchwała Nr L/441/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 1998 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/298/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych, w niektórych miejscach na terenie gminy Rumia

2018-03-27 11:58:10
Uchwała Nr L/440/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 1998 roku

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi

2018-03-27 11:57:07
Uchwała Nr L/439/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 1998 roku

w sprawie zatwierdzenia plany finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1998

2018-03-27 11:56:13
Uchwała Nr L/438/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 1998 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1998 rok

2018-03-27 11:53:06