Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/429/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Zastępcom Burmistrza Miasta miesięcznego limitu kilometrów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w 1998r.

2018-03-27 11:12:14
Uchwała Nr XLVIII/428/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2018-03-27 11:10:49
Uchwała Nr XLVIII/427/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2018-03-27 11:09:53
Uchwała Nr XLVIII/426/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Burmistrza Miasta Rumi

2018-03-27 11:08:40
Uchwała Nr XLVIII/425/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/361/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 sierpnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do zmian w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2018-03-27 11:06:07
Uchwała Nr XLVIII/424/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Pomorskim Banku Kredytowy S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział w Gdyni

2018-03-27 11:00:09
Uchwała Nr XLVIII/423/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

zmieniająca porozumienie Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Miejskiej Rumi w sprawie prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni

2018-03-27 10:54:53
Uchwała Nr XLVIII/422/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie zmiany obwodów oraz włączenia nowopowstałych ulic do obwodów samorządowych szkół podstawowych w Rumi

2018-03-27 10:39:09
Uchwała Nr XLVIII/421/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2018-03-27 10:37:09
Uchwała Nr XLVIII/420/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1998r."

2018-03-27 10:31:48