Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/400/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia

2017-09-06 10:17:34
Uchwała Nr XLVI/399/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/207/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia zasad korzystania z przedszkoli samorządowych na terenie miasta Rumi

2017-09-06 10:16:02
Uchwała Nr XLVI/398/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2017-09-06 10:14:14
Uchwała Nr XLVI/397/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/228/96 Rady Miejskiej Rumi w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2017-09-06 10:13:46
Uchwała Nr XLVI/395/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

2017-09-06 10:09:44
Uchwała Nr XLVI/396/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/374/97 Rady Miejskiej Rumi w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie miasta Rumi

2017-09-06 10:09:23
Uchwała Nr XLVI/394/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

2017-09-06 10:07:47
Uchwała Nr XLVI/393/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

w sprawie zaciagnięcia pożyczki/kredytu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska/Banku Ochrony Środowiska

2017-09-06 10:04:23
Uchwała Nr XLVI/392/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXV/291/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Rumi na rok 1997

2017-09-06 10:02:36
Uchwała Nr XLVI/391/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 1997 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/305/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 1997 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1997 rok

2017-09-06 10:00:41