Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/354/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XX/166/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego

2017-09-05 14:23:44
Uchwała Nr XLII/353/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia

2017-09-05 14:22:54
Uchwała Nr XLII/352/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej ulicę Gen. Sikorskiego

2017-09-05 14:21:16
Uchwała Nr XLII/351/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Parkowej

2017-09-05 14:20:21
Uchwała Nr XLII/350/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Zakopiańskiej

2017-09-05 14:19:27
Uchwała Nr XLII/349/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi w rejonie ulicy Kosynierów - Partyzantów

2017-09-05 14:18:56
Uchwała Nr XLII/348/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi w rejonie ulicy Kosynierów - Partyzantów

2017-09-05 14:17:11
Uchwała Nr XLII/347/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi w rejonie ulicy Kosynierów - Partyzantów

2017-09-05 14:15:56
Uchwała Nr XLII/346/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rumi

2017-09-05 14:15:04
Uchwała Nr XLII/345/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia obwoźnej i obnośnej działalności handlowej w mieście Rumi, wyznaczenia miejsc na targowiska oraz ustalenia opłaty targowej i zasad jej pobierania

2017-09-05 14:10:16