Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/328/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 1997 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Rumia do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

2017-09-05 11:49:54
Uchwała Nr XL/327/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi w rejonie ulicy Kosynierów

2017-09-05 11:48:27
Uchwała Nr XL/326/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 1997 roku

w sprawie rozwiazania za porozumieniem stron umowy użytkowania wieczystego gruntu nie zabudowanego położonego na terenie miasta Rumi, będącego w użytkowaniu wieczystym ... i ...

2017-09-05 11:47:14
Uchwała Nr XL/325/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanych położonych w Rumi przy ul. Żeromskiego, ul. Dolnej oraz nieruchomości przylegających do ul. Kosynierów i do ul. Kazimierskiej

2017-09-05 11:43:59
Uchwała Nr XL/324/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Starowiejskiej

2017-09-05 11:43:48
Uchwała Nr XL/323/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Starowiejskiej

2017-09-05 11:42:21
Uchwała Nr XL/322/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 1997 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Helskiej

2017-09-05 11:41:51
Uchwała Nr XL/321/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 1997 roku

zmieniająca uchwałę nr XXVII/233/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

2017-09-05 11:39:44
Uchwała Nr XXXIX/320/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 kwietnia 1997 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/307/93 Rady Miejskiej Rumi w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rumi obwodów głosowania

2017-09-05 11:39:04
Uchwała Nr XXXVIII/319/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 kwietnia 1997 roku

w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Rumi

2017-09-05 11:38:41