Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/310/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 1997 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic w samorządowych szkołach podstawowych w Rumi

2017-09-04 16:22:00
Uchwała Nr XXXVII/309/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 1997 roku

w sprawie przejęcia prowadzenia II Liceum Ogólnokształącego w Rumi jako zadania własnego

2017-09-04 16:20:58
Uchwała Nr XXXVII/308/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 1997 roku

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi ul. Kościelna 6

2017-09-04 16:16:23
Uchwała Nr XXXVII/307/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 1997 roku

zmieniająca uchwałę Nr X/77/95 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Rumi

2017-09-04 16:14:48
Uchwała Nr XXXVII/306/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 1997 roku

w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Rumi

2017-09-04 16:13:27
Uchwała Nr XXXVII/305/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 1997 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1997 rok

2017-09-04 16:10:54