Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/304/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/262/96 Rady Miejskiej Rumi w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2017-09-04 15:39:50
Uchwała Nr XXXVI/303/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/207/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia zasad korzystania z przedszkoli samorządowych na terenie miasta Rumi

2017-09-04 15:38:38
Uchwała Nr XXXVI/302/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

w sprawie dzierżawy nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia

2017-09-04 15:37:19
Uchwała Nr XXXVI/301/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

2017-09-04 15:36:05
Uchwała Nr XXXVI/300/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXV/285/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Rumi

2017-09-04 14:55:53
Uchwała Nr XXXVI/299/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2017-09-04 14:55:37
Uchwała Nr XXXVI/298/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkolowych, w niektórych miejscach na terenie Gminy Rumia

2017-09-04 14:54:31
Uchwała Nr XXXVI/297/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Rumi miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

2017-09-04 14:52:46
Uchwała Nr XXXVI/296/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 1997 roku

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"

2017-09-04 14:44:33