Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/295/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2017-08-30 14:32:37
Uchwała Nr XXXV/294/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2017-08-30 14:32:02
Uchwała Nr XXXV/293/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Burmistrza Miasta Rumi

2017-08-30 14:31:32
Uchwała Nr XXXV/292/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Zastępcom Burmistrza Miasta miesięcznego limitu kilometrów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w 1997r.

2017-08-30 14:30:29
Uchwała Nr XXXV/291/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1997

2017-08-30 14:29:34
Uchwała Nr XXXV/290/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

w sprawie stwierdzenia wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

2017-08-30 14:29:25
Uchwała Nr XXXV/289/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/273/96 Rady Miejskiej Rumi w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Rumi

2017-08-30 14:27:49
Uchwała Nr XXXV/288/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

zmieniająca porozumienie Wojewody Gdańskiego oraz Rady Miejskiej Rumi w sprawie prowadzenia przez organy miasta Rumia niektórych spraw dotyczących dróg wojewódzkich w tym mieście, objętych właściwością Wojewody Gdańskiego

2017-08-30 14:26:53
Uchwała Nr XXXV/287/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiacej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą współwłasność ...

2017-08-30 14:25:12
Uchwała Nr XXXV/286/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 1996 roku

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów jego płatności i sposobu poboru w mieście Rumi

2017-08-30 14:24:12