Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/281/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie podjęcia prac przygotowawczych do realizacji obiektów sportowych w Rumi

2017-08-30 14:10:24
Uchwała Nr XXXIII/280/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie skrócenia terminu obowiązywania czynszu regulowanego w budynkach stanowiacych własność osób fizycznych lub prawnych

2017-08-30 14:09:39
Uchwała Nr XXXIII/279/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy M. Buczka na ulicę o nazwie "Gen. Stanisława Maczka"

2017-08-30 14:07:44
Uchwała Nr XXXIII/278/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej na terenie Rumi, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Szelf"

2017-08-30 14:07:37
Uchwała Nr XXXIII/277/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Saperów

2017-08-30 13:56:24
Uchwała Nr XXXIII/276/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanwoiącą własność ...

2017-08-30 13:56:06
Uchwała Nr XXXIII/275/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Rumia

2017-08-30 13:55:13
Uchwała Nr XXXIII/274/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiacej własność Gminy Rumia

2017-08-30 13:53:56
Uchwała Nr XXXIII/273/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Rumi

2017-08-30 13:53:14
Uchwała Nr XXXIII/272/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 1996 roku

w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej kontroli w Administracji Budynków Komunalnych

2017-08-30 13:52:55