Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/250/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Różanej i ul. Narcyzowej

2017-08-29 14:59:06
Uchwała Nr XXIX/249/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiacej własność Gminy Rumia

2017-08-29 14:57:24
Uchwała Nr XXIX/248/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia

2017-08-29 14:56:59
Uchwała Nr XXIX/247/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

w sprawie zmiany banku obsługującego Gminę Rumia

2017-08-29 14:56:13
Uchwała Nr XXIX/246/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki/kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska/Banku Ochrony Środowiska

2017-08-29 14:54:31
Uchwała Nr XXIX/245/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/283/93 Rady Miejskiej Rumi w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

2017-08-29 14:53:30
Uchwała Nr XXIX/244/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

w sprawie włączenia nowopowstałych ulic oraz miejscowości do obwodów samorządowych szkół podstawowych w Rumi

2017-08-29 14:52:39
Uchwała Nr XXIX/243/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/207/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia zasad korzystania z przedszkoli samorządowych na terenie miasta Rumi

2017-08-29 14:51:59
Uchwała Nr XXIX/242/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia obwoźnej i obnośnej działalności handlowej w mieście Rumia, wyznaczenia miejsc na targowiska oraz ustalenia opłaty targowej i zasad jej pobierania

2017-08-29 14:48:58
Uchwała Nr XXIX/241/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXII/194/96 Rady Miejskiej Rumi w sprawie opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową

2017-08-29 14:48:08