Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/215/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 1996 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

2017-08-28 16:12:53
Uchwała Nr XXV/214/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 1996 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/121/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Rumia

2017-08-28 16:12:13
Uchwała Nr XXV/213/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 1996 roku

zmieniajaca uchwałę nr XXIII/199/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1996 rok

2017-08-28 16:11:02
Uchwała Nr XXV/212/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 1996 roku

w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Rumi

2017-08-28 15:57:26
Uchwała Nr XXV/211/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 1996 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy Czerwonych Kosynierów

2017-08-28 15:56:31
Uchwała Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 1996 roku

w sprawie usunięcia sprzeczności we fragmentach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2017-08-28 15:54:28
Uchwała Nr XXV/209/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 1996 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXII/192/96 Rady Miejksiej Rumi z dnia 25.01.1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola/prowadzonej przez Miasto Rumia

2017-08-28 15:42:36
Uchwała Nr XXV/208/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 1996 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta Rumi absolutorium za 1995 rok

2017-08-28 15:41:03
Uchwała Nr XXIV/207/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 marca 1996 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu umowy dzierżawy gruntu z ESSO Polska Spółka z o.o.

2017-08-28 14:28:36