Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/144/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

2017-08-24 11:55:30
Uchwała Nr XVIII/143/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym powołania obwoodowych komisji wyborczych w mieście - gminie Rumia

2017-08-24 11:52:46
Uchwała Nr XVIII/142/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Poznańskiej

2017-08-24 11:51:48
Uchwała Nr XVIII/141/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

w sprawie nabycia gruntów

2017-08-24 11:50:40
Uchwała Nr XVIII/140/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

w sprawie nabycia gruntów

2017-08-24 11:50:07
Uchwała Nr XVIII/139/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia

2017-08-24 11:48:52
Uchwała Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Gminie Rumia

2017-08-24 11:48:07
Uchwała Nr XVIII/137/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

zmieniająca uchwałę nr IX/58/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

2017-08-24 11:46:37
Uchwała Nr XVIII/136/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

zmieniająca uchwałę nr IX/59/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

2017-08-24 11:44:43
Uchwała Nr XVIII/135/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 1995 roku

zmieniająca uchwałę nr XI/80/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1995 r.

2017-08-24 11:31:41