Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2017-08-18 12:16:07
Uchwała Nr VII/48/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą własność .....

2017-08-18 12:12:59
Uchwała Nr VII/47/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonych na terenie Rumi, będących wużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo"

2017-08-18 12:11:23
Uchwała Nr VII/46/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 roku

w sprawie plany finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Rumi na 1994 r.

2017-08-18 12:09:45
Uchwała Nr VII/45/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla miasta Rumi"

2017-08-18 11:55:49
Uchwała Nr VII/44/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 roku

w sprawie przekazania obiektu stanowiącego własność Gminy Rumia położonego w Rumi przy ul. Mickiewicza na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Rumi

2017-08-18 11:48:30
Uchwała Nr VII/43/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 roku

w sprawie nieodpłatnego bezprzetargowego przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia na rzecz Caritasu Archidiecezji Gdańskiej

2017-08-18 11:45:45