Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIV/388/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

w sprawie zmiany Statutu Miasta Rumi

2018-04-30 16:41:52
Uchwała Nr LIV/387/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

zmieniająca uchwałę Nr LIII/375/94 Rady Miejskiej Rumi w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Rumi

2018-04-30 16:39:19
Uchwała Nr LIV/386/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą własność ... i ... oraz ...

2018-04-30 16:38:18
Uchwała Nr LIV/385/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

w sprawie dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie mianowania

2018-04-30 16:37:09
Uchwała Nr LIV/384/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXII/207/92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie określenia zasad korzystania z przedszkoli samorządowych na terenie miasta Rumi

2018-04-30 16:35:38
Uchwała Nr LIV/383/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2018-04-30 16:34:46
Uchwała Nr LIV/382/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

warunki rozwoju Rumi

2018-04-30 16:34:16
Uchwała Nr LIV/381/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta absolutorium za 1993 r.

2018-04-30 16:33:34
Uchwała Nr LIV/380/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 1994 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu miasta Rumi w 1993r.

2018-04-30 16:32:32
Uchwała Nr LIII/379/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 kwietnia 1994 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr LI/368/94 z dnia 24 lutego 1994r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia

2018-04-30 16:31:14