Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/339/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Rumi

2018-04-25 13:57:08
Uchwała Nr XLVII/338/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Gdańskiego o przekazanie na rzecz Gminy Rumia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowy Fundusz Ziemi

2018-04-25 13:55:59
Uchwała Nr XLVII/337/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie zmiany nazw Szkoły Podstawowej Nr 1 imienia Franciszka Zubrzyckiego w Rumi

2018-04-25 13:55:05
Uchwała Nr XLVII/336/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Gdańskiego o przekazanie na rzecz Gminy Rumia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

2018-04-25 13:54:03
Uchwała Nr XLVII/335/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą własność Pomorskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa

2018-04-25 13:52:53
Uchwała Nr XLVII/334/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Abrahama

2018-04-25 13:52:08
Uchwała Nr XLVII/333/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie konieczności dokonania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2018-04-25 13:51:14
Uchwała Nr XLVII/332/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/323/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1993 roku

2018-04-25 13:41:48
Uchwała Nr XLVII/331/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie sposobu wprowadzania do budżetu i realizacji inwestycji i remontów

2018-04-25 13:41:00
Uchwała Nr XLVII/330/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1993 roku

w sprawie trybu przygotowania, uchwalania i zmiany budżetu miasta Rumi

2018-04-25 13:40:20