Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/327/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1993 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi Pana Romana Knopa

2018-04-25 13:36:29
Uchwała Nr XLVI/326/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1993 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Rumi Pana Jana Klawitera

2018-04-25 13:35:36
Uchwała Nr XLVI/325/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1993 roku

zmieniająca Uchwałę Nr V/20/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi

2018-04-25 13:34:06
Uchwała Nr XLVI/324/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1993 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia

2018-04-25 13:33:08
Uchwała Nr XLVI/323/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1993 roku

w sprawie konieczności dokonania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2018-04-25 13:32:12
Uchwała Nr XLVI/322/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1993 roku

w sprawie opłat adicenckich

2018-04-25 13:31:37
Uchwała Nr XLVI/321/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1993 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/244/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1993 roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Rumia

2018-04-25 13:13:32
Uchwała Nr XLV/320/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 września 1993 roku

w sprawie odwołania członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

2018-04-25 13:12:11
Uchwała Nr XLV/319/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 września 1993 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

2018-04-25 13:09:13
Uchwała Nr XLV/318/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 września 1993 roku

w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom miasta Rumi w rejonie ulicy Dębogórskiej

2018-04-25 13:08:19