Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/306/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/285/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Rumia

2018-04-25 11:48:56
Uchwała Nr XLII/305/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie wystąpienia Gminy Rumia do Wojewody Gdańskiego o dotację na przygotowanie terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego

2018-04-25 11:47:52
Uchwała Nr XLII/304/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ulicy Orzechowej

2018-04-25 11:47:09
Uchwała Nr XLII/303/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie zasad ustalania opłat za użytkowanie wieczyste grutnów rolnych na terenie Gminy Rumia

2018-04-25 11:46:22
Uchwała Nr XLII/302/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia

2018-04-25 11:43:46
Uchwała Nr XLII/301/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej

2018-04-25 11:18:04
Uchwała Nr XLII/300/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym

2018-04-25 11:16:45
Uchwała Nr XLII/299/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Rumi miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

2018-04-25 11:15:41
Uchwała Nr XLII/298/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 1993 roku

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu

2018-04-25 11:13:26