Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/259/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/192/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi

2018-04-06 14:35:31
Uchwała Nr XXXVI/258/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w 1993r.

2018-04-06 14:34:19
Uchwała Nr XXXVI/257/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie zbycia udziałów w majątku Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego "MAUSZ" k/Sulęczyna

2018-04-06 14:33:16
Uchwała Nr XXXVI/256/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Rumi na 1992 r.

2018-04-06 14:32:41
Uchwała Nr XXXVI/255/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Marksa na ulicę imienia Juliusza Słowackiego

2018-04-06 14:31:19
Uchwała Nr XXXVI/254/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie wprowadzenia ograniczenia palenia tytoniu w jednostkach organizacyjnych gminy Rumia

2018-04-06 14:30:31
Uchwała Nr XXXVI/253/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta

2018-04-06 14:29:55
Uchwała Nr XXXVI/252/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie przeznaczenia obiektu stanowiącego własność Gminy położonego w Rumi przy ul. Zawadzkiego 8A na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Rumi

2018-04-06 14:28:41
Uchwała Nr XXXVI/251/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie zmiany porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Miejskiej Rumi w sprawie prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni

2018-04-06 14:26:28
Uchwała Nr XXXVI/250/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1993 roku

w sprawie określenia zasad działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi

2018-04-06 14:25:08