Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/249/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta

2018-04-06 12:15:41
Uchwała Nr XXXV/248/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

2018-04-06 12:14:54
Uchwała Nr XXXV/247/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Burmistrza Miasta

2018-04-06 12:14:16
Uchwała Nr XXXV/246/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie ustalenia diety dla nieetatowych członków Zarządu Miasta Rumi

2018-04-06 12:13:32
Uchwała Nr XXXV/245/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi

2018-04-06 12:12:56
Uchwała Nr XXXV/244/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Rumia

2018-04-06 12:09:50
Uchwała Nr XXXV/243/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie obniżek stawek podatku od środka transportowych na terenie miasta Rumi

2018-04-06 12:08:59
Uchwała Nr XXXV/242/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/114/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991 r w sprawie wyznaczenia miejsc na targowiska w mieście Rumi do prowadzenia obwoźnej i obnośnej działalności handlowej oraz ustalenia opłaty targowej

2018-04-06 12:06:31
Uchwała Nr XXXV/241/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w mieście Rumi

2018-04-06 12:04:46
Uchwała Nr XXXV/240/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie zasad ustalania stawek czynszów za dzierżawę gruntów gminnych na terenie miasta Rumi

2018-04-06 12:03:33