Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/201/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1992 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia

2018-04-06 10:55:44
Uchwała Nr XXX/200/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 1992 roku

w sprawie połączenia domów kultury

2018-04-06 10:54:58
Uchwała Nr XXIX/199/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictw Zarządowi Miasta

2018-04-06 10:54:01
Uchwała Nr XXIX/198/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Rumi

2018-04-06 10:53:04
Uchwała Nr XXIX/197/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do przekazywania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie Miasta Rumi

2018-04-06 10:52:01
Uchwała Nr XXIX/196/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992 roku

w sprawie likwidacji Fabryki Kotłów "FAKO" w Rumi w celu jej prywatyzacji

2018-04-06 10:51:11
Uchwała Nr XXIX/195/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992 roku

w sprawie przznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia

2018-04-06 10:50:28
Uchwała Nr XXIX/194/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ulicy Parkowej oraz zbycie jako zamiennej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia położonej w Rumi przy ulicy Parkowej

2018-04-06 10:48:50
Uchwała Nr XXIX/193/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji dyscyplinarnej I instancji

2018-04-06 10:48:01
Uchwała Nr XXIX/192/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 maja 1992 roku

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi

2018-04-06 10:41:51