Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/164/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w roku 1992

2018-04-04 13:13:51
Uchwała Nr XXIV/163/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2018-04-04 13:13:04
Uchwała Nr XXIV/162/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta

2018-04-04 13:11:55
Uchwała Nr XXIV/161/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie podwyższenia ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi

2018-04-04 13:10:15
Uchwała Nr XXIV/160/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/20/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi

2018-04-04 13:08:15
Uchwała Nr XXIV/159/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/29/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 sierpnia 1990r. w sprawie powołania Biuletynu Informacyjnego Rady Miejskiej Rumi

2018-04-04 13:07:11
Uchwała Nr XXIV/158/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rumia

2018-04-04 13:06:30
Uchwała Nr XXIV/157/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Rumia

2018-04-04 13:05:40
Uchwała Nr XXIV/156/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Piłsudskiego

2018-04-04 13:04:27
Uchwała Nr XXIV/155/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 1991r.

w sprawie organizacji Ośrodka Społecznego w Rumi

2018-04-04 13:03:42