Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/130/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1991r.

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rumi obwodów głosowania

2018-04-04 11:59:41
Uchwała Nr XX/129/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1991r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictw Zarządowi Miasta

2018-04-04 11:59:06
Uchwała Nr XX/128/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1991r.

w sprawie podziału miasta Rumi na strefy dla celów związanych z ustaleniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Rumia

2018-04-04 11:57:51
Uchwała Nr XX/127/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1991r.

w sprawie wprowadzenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2018-04-04 11:56:59
Uchwała Nr XX/126/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1991r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/108/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

2018-04-04 11:54:20
Uchwała Nr XIX/125/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 8 sierpnia 1991r.

w sprawie przyznania nagrody dla Burmistrza Miasta

2018-04-04 11:53:45
Uchwała Nr XIX/124/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 8 sierpnia 1991r.

w sprawie nadania statutu Domowi Kultury "Janowo" w Rumi

2018-04-04 11:53:04
Uchwała Nr XIX/123/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 8 sierpnia 1991r.

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rumi

2018-04-04 11:52:09
Uchwała Nr XIX/122/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 8 sierpnia 1991r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Rumi

2018-04-04 11:51:33
Uchwała Nr XIX/121/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 8 sierpnia 1991r.

w sprawie sprzedaży gruntu stanowiącego własność gminy Rumia

2018-04-04 11:50:02