Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVII/116/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi

2018-04-04 11:42:13
Uchwała Nr XVII/115/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

w sprawie ustalenia dodatkowych przedstawicieli gminy - miasta Rumia w zgromadzeniu Związku Gmin pod nazwą Dolina Redy i Chylonki

2018-04-04 11:40:01
Uchwała Nr XVII/114/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na targowiska w mieście Rumi do prowadzenia obwoźnej i obnośnej działalności handlowej oraz ustalenia opłaty targowej

2018-04-04 11:38:04
Uchwała Nr XVII/113/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Rumi

2018-04-04 11:37:24
Uchwała Nr XVII/112/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań Zarządu Cmentarza Komunalnego w Rumi

2018-04-04 11:36:39
Uchwała Nr XVII/111/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Rumi Nr XVI/104/91 z dnia 9 maja 1991r. w sprawie reorganizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rumi i powołania zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarza Komunalnego w Rumi

2018-04-04 11:34:42
Uchwała Nr XVII/110/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań Administracji Budynków Komunalnych w Rumi

2018-04-04 11:33:52
Uchwała Nr XVII/109/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Rumi Nr XVI/103/91 z dnia 9 maja 1991r. w sprawie reorganizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rumi i powołania zakładu budżetowego - Administracja Budynków Komunalnych w Rumi

2018-04-04 11:32:20
Uchwała Nr XVII/108/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

w sprawie wprowadzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2018-04-04 11:30:46
Uchwała Nr XVII/107/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991r.

w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie, Miejska Radę Narodową w Rumi i przez Naczelnika Miasta Rumi

2018-04-04 11:25:06