Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/106/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2018-04-04 11:21:21
Uchwała Nr XVI/105/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi

2018-04-04 11:20:26
Uchwała Nr XVI/104/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie reorganizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rumi i powołania zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarza Komunalnego w Rumi

2018-04-04 11:18:53
Uchwała Nr XVI/103/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie reorganizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rumi i powołania zakładu budżetowego - Administracji Budynków Komunalnych w Rumi

2018-04-04 11:12:34
Uchwała Nr XVI/102/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/39/90 Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 1990r.

2018-04-04 11:11:44
Uchwała Nr XVI/101/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie przyjęcia statutu Komunalnego Związku Gmin pod nazwą "Dolina Redy i Chylonki"

2018-04-04 11:10:27
Uchwała Nr XVI/100/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie przystąpienia do Komunalnego Związku Gmin pod nazwą "Dolina Redy i Chylonki"

2018-04-04 11:09:36
Uchwała Nr XVI/99/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

2018-04-04 11:09:00
Uchwała Nr XVI/98/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 maja 1991r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 1990

2018-04-04 11:07:55