Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/97/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 1991r.

w sprawie zmiany porozumienia zawartego z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdyni dot. prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni

2018-04-04 11:05:24
Uchwała Nr XV/96/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 1991r.

w sprawie opłat za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego i żłobku na terenie miasta Rumi

2018-04-04 11:04:31
Uchwała Nr XV/95/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 1991r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/68/91 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi

2018-04-04 11:03:40
Uchwała Nr XV/94/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 1991r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2018-04-04 11:02:44
Uchwała Nr XIV/93/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 kwietnia 1991r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictw Zarządowi Miasta

2018-04-04 11:02:07
Uchwała Nr XIV/92/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 kwietnia 1991r.

w sprawie podwyższenia ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi

2018-04-04 11:00:37
Uchwała Nr XIV/91/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 kwietnia 1991r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta

2018-04-04 10:59:48
Uchwała Nr XIV/90/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 kwietnia 1991r.

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2018-04-04 10:58:35