Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/89/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie "Unia Gmin Pomorza Nadwiślańskiego"

2018-04-04 10:55:34
Uchwała Nr XIII/88/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do dróg lokalnych miejskich w m. Rumi

2018-04-04 10:54:50
Uchwała Nr XIII/87/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/75/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w mieście Rumia

2018-04-04 10:52:40
Uchwała Nr XIII/86/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie przekazania na własność miasta Rumi gruntu zbudowanego stanowiącego własność Skarbu Państwa

2018-04-04 10:51:22
Uchwała Nr XIII/85/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na terenie miasta Rumi

2018-04-04 10:50:30
Uchwała Nr XIII/84/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Rumi

2018-04-04 10:49:49
Uchwała Nr XIII/83/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Miasta Rumi

2018-04-04 10:49:11
Uchwała Nr XIII/82/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni

2018-04-04 10:38:13
Uchwała Nr XIII/81/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Gdyni

2018-04-04 10:35:57
Uchwała Nr XIII/80/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 1991r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 1991

2018-04-04 10:34:21