Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/67/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1990r.

w sprawie przeniesienia kredytów między działami i rozdziałami budżetu miasta na rok 1990

2018-04-04 10:03:27
Uchwała Nr X/66/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1990r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Rumi

2018-04-04 10:02:55
Uchwała Nr X/65/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1990r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Miasta Rumi

2018-04-04 10:02:19
Uchwała Nr X/64/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1990r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie obiektu budowlanego przeznaczonego na Dom Kultury

2018-04-04 10:01:12
Uchwała Nr X/63/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1990r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku hotelowego położonego w Rumi przy ul. Sobieskiego 16

2018-04-04 09:59:20
Uchwała Nr IX/62/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 grudnia 1990r.

w sprawie konieczności dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2018-04-04 09:58:18
Uchwała Nr IX/61/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 grudnia 1990r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2018-04-04 09:56:59
Uchwała Nr IX/60/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 grudnia 1990r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi

2018-04-04 09:55:39
Uchwała Nr IX/59/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 grudnia 1990r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej oraz wyznaczenia miejsc do prowadzenia obwoźnej działalności handlowej na terenie miasta Rumi

2018-04-04 09:53:39
Uchwała Nr IX/58/90 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 grudnia 1990r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy Wandy Wasilewskiej na ulicę Kornela Makuszyńskiego

2018-04-04 09:52:50