Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/91/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Miejskiej Rumia w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Miejską Rumia od osoby fizycznej pod drogę gminną.

2015-06-30 13:19:56
Uchwała Nr XI/93/2015 z dnia 25czerwca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

2015-06-30 13:19:39
Uchwała Nr XI/92/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”.

2015-06-30 13:19:02
Uchwała Nr XI/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Rumi

2015-06-30 13:17:16
Uchwała Nr XI/89/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027.

2015-06-30 13:11:07
Uchwała Nr XI/88/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2015 rok.

2015-06-30 13:10:14
Uchwała Nr XI/87/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2014 rok

2015-06-30 13:09:16
Uchwała Nr XI/86/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2014 rok

2015-06-30 13:08:30
Uchwała Nr XI/85/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi

2015-06-30 13:07:48