Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VIII/73/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania członka do Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi
2015-05-07 11:24:02
Uchwała Nr VIII/72/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania członka do Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi
2015-05-07 11:22:57
Uchwała Nr VIII/71/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania członka do składu Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi
2015-05-07 11:21:29
Uchwała Nr VIII/70/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku
2015-05-07 11:20:18
Uchwała Nr VIII/69/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia logo Gminy Miejskiej Rumia.
2015-05-07 11:19:13
Uchwała Nr VIII/68/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących projektu „Budżet
Obywatelski na 2016 rok”.
2015-05-07 11:17:51
Uchwała Nr VIII/67/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr LIV/574/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumia.
2015-05-07 11:15:28
Uchwała Nr VIII/66/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia programu „Rumska Karta Dużej Rodziny”
2015-05-07 11:14:31
Uchwała Nr VIII/65/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2015-05-07 11:13:32
Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2015-05-07 11:12:01