Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 209/184/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 25/25/2014  Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2015 roku.

2015-08-21 12:14:10
Zarządzenie Nr 205/180/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie określenia harmonogramu prac nad przygotowaniem „Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok”

2015-07-06 15:18:00
Zarządzenie Nr 203/178/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.09.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na układania chodników w ramach zadania Modernizacja chodników na terenie miasta Rumi w 2015 roku.

2015-07-06 14:59:21
Zarządzenie Nr 206/181/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego oraz ustanowienia regulaminu jej działania

2015-07-03 12:21:16
Zarządzenie Nr 198/173/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2015-07-03 12:19:03
Zarządzenie Nr 202/177/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

2015-07-02 13:46:11
Zarządzenie Nr 200/175/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w  Rumi

2015-07-02 11:34:25
Zarządzenie Nr 208/183/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych.

2015-07-02 11:28:50
Zarządzenie Nr 204/179/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

 

w sprawie ustaleni trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2015-07-02 10:30:13
Zarządzenie Nr 207/182/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2015 rok.

2015-07-02 10:07:20