Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uproszczona oferta realizacji zadaniz publicznego - Aktywność sportowa dla seniora

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-06-06 13:34:29
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej uwzględniającej stateczność zbocza dla realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"

2017-09-25 12:00:28
Informacja o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Strategii Rozwoju Miasta Rumi. Aktualizacja 2017".

 

2017-05-25 15:44:22
Notatka dotycząca zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017- 2030”

2017-05-23 15:27:42
Raport końcowy po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030

2017-05-23 07:43:42
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2017-03-08 13:30:46
Ogłoszenie wyniku naboru partnerów do udziału w projekcie pn. "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"

2017-02-09 09:22:57
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze otwartego naboru partnerów do udziału w projekcie pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”.

2017-02-07 14:31:53
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030

2017-01-25 08:19:36
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ogłoszenia naboru wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”

2017-01-24 15:10:01