Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 81/56/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym dla terenów B27.MN i B29.MN,MW,U1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
2015-03-17 09:32:10
Zarządzenie Nr 74/49/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia. 
2015-03-16 14:29:50
Zarządzenie Nr 78/53/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów.
2015-03-10 15:03:21
Zarządzenie Nr 69/44/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku

zmieniające Zarządzenie  Nr 25/25/2014  Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2015 roku.


2015-03-09 11:25:04
Zarządzenie Nr 71/46/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Hannie Szymońskiej.

2015-03-09 10:49:50
Zarządzenie Nr 68/43/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2015


2015-03-09 10:30:10
Zarządzenie Nr 83/58/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

2015-03-09 10:06:43
Zarządzenie Nr 77/52/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 16 w Rumi, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-03-09 10:03:07
Zarządzenie Nr 85/60/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.


2015-03-09 09:56:50
Zarządzenie Nr 56/31/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku

w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.1.2015 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Rumi w 2015 roku.

2015-03-09 09:52:13