Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Rumi

 
2015-02-27 08:33:55
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Miejskiej Rumi

 
2015-02-18 14:03:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rumi z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie obwodu głosowania

 
2015-02-09 11:18:16
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzuzpełniających do Rady Miejskiej Rumi w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

 
2015-02-06 14:42:35
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rumi z dnia 21 stycznia 2015 r.

 
2015-01-22 15:03:33
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rumi dla przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej Rumi

 
2015-01-22 15:01:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o granicach okręgu wyborczego Nr 7

 
2015-01-02 15:08:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych

 
2014-12-31 09:47:49
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Rumi powoływanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Rumi w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

 
2014-12-29 12:47:16
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających

 
2014-12-29 12:37:42