Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/492/2013

 w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu "Rumia - Bezpieczne Miasto" na rok 2014.
2013-12-24 12:24:59
Uchwała Nr XLV/501/2013

 w sprawie powołania członka do składu Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
2013-12-24 12:05:35
Uchwała Nr XLV/500/2013

w sprawie uchwalenia planu pracy i tematyki posiedzeń Rady Miejskiej Rumi na rok 2014.
2013-12-24 12:04:08
Uchwała Nr XLV/499/2013

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
2013-12-24 12:02:17
Uchwała Nr XLV/498/2013

sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok.
2013-12-24 11:59:38
Uchwała Nr XLV/497/2013

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego
2013-12-24 11:57:10
Uchwała Nr XLV/496/2013

 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych.
2013-12-24 11:45:17
Uchwała Nr XLV/495/2013

w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęcie gruntów pod budowę ulic Towarowej i Cegielnianej w Rumi.
2013-12-24 11:40:51
Uchwała Nr XLV/494/2013

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr XLI/455/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2003 r. z Powiatem Wejherowskim.
2013-12-24 11:39:16
Uchwała Nr XLV/493/2013

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Zarządem Powiatu Wejherowskiego o deklaracji współpracy w zakresie przeprowadzenia inwestycji,  remontów i modernizacji na drogach powiatowych w Rumi.
2013-12-24 11:37:37