Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIV/475/2013

 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2013-12-04 10:45:31
Uchwała Nr XLIV/474/2013

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013-12-04 10:43:54
Uchwała Nr XLIV/473/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXX/373/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2013 rok
2013-12-04 10:41:11
Uchwała Nr XLIV/482/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami należącymi do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta
2013-12-02 16:47:05
Uchwała Nr XLIV/481/2013

 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji  kasyna gry w Rumi
2013-12-02 15:57:55
Uchwała Nr XLIV/480/2013

 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych
2013-12-02 15:52:18
Uchwała Nr XLIV/479/2013

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości zabudowanej
2013-12-02 15:46:36
Uchwała Nr XLIV/478/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia
2013-12-02 15:44:17
Uchwała Nr XLIV/477/2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Cegielnianej
2013-12-02 15:39:58
Uchwała Nr XLIV/476/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia   Strategii Rozwoju Miasta Rumi  do 2030 roku
2013-12-02 15:29:26