Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/420/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/373/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2013 rok.
2013-06-03 16:14:48
Uchwała Nr XXXV/421/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/269/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej
Rumi.
2013-06-03 16:13:37
Uchwała Nr XXXV/422/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-06-03 16:12:30
Uchwała Nr XXXV/423/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013-06-03 16:11:08
Uchwała Nr XXXV/424/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2013-06-03 16:08:15
Uchwała Nr XXXV/419/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr XXX/372/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2013 – 2027.
2013-06-03 15:59:44