Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/414/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 zmieniająca uchwałę Nr XXX/373/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2013 rok
2013-06-03 14:13:28
Uchwała Nr XXXIV/415/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2013-06-03 14:11:52
Uchwała Nr XXXIV/416/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla części
terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Łokietka dla stref 16.MW,U;
17.MW,U; 18.MW,U; 19.MW,U; 20.MW,U.
2013-06-03 14:10:26
Uchwała Nr XXXIV/417/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla
obszaru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26
obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym dla
części strefy E5.MN.
2013-06-03 14:08:37
Uchwała Nr XXXIV/418/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 zmieniająca uchwałę Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi
2013-06-03 14:05:56
Apel Rady Miejskiej Rumi

 skierowany do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o uwzględnienie Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej w planach budowy dróg jako istotnego elementu krajowej sieci drogowej
2013-06-03 13:00:13
Apel Rady Miejskiej Rumi

skierowany do Marszałka Województwa Pomorskiego o uwzględnienie potrzeby realizacji Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej podczas formułowania regionalnych strategii i programów rozwoju
2013-06-03 12:49:40