Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1262/312/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdów usuniętych z drogi
2014-12-30 11:12:31
Zarządzenie Nr 1263/313/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji dla oceny wartości użytkowej pojazdów przejętych na własność Gminy Miejskiej Rumia

 

2014-12-30 11:09:44
Zarządzenie Nr 1261/311/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Miejskiej Rumia w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa oraz  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


2014-12-30 10:44:18
Zarządzenie Nr 1257/307/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2014 rok.
2014-12-29 16:50:49
Zarządzenie Nr 1264/314/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2014 rok.
2014-12-29 16:28:41
Zarządzenie Nr 1265/315/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy lub najmu w formie bezprzetargowej.


2014-12-29 16:21:50
Zarządzenie Nr 1260/210/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.34.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze II i ich zagospodarowania.
2014-12-29 16:11:25
Zarządzenie Nr 1259/309/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.33.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze I i ich zagospodarowania.

2014-12-29 16:06:27
Zarządzenie Nr 1258/308/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku

 w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 1117/167/2014 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 czerwca  2014 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych o zasięgu ogólnomiejskim z  mieszkańcami Rumi dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Rumi do 2030 roku
2014-12-04 10:34:59