Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Wychowania w okresie od października 2017 roku do paździerika 2018 roku

2018-11-28 10:46:37
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Gospodarczej w okresie od września 2017r. do września 2018r.

2018-10-03 13:34:41
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi w okresie od stycznia 2017r. do sierpnia 2018r.

2018-10-01 15:07:21
Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi za okres od września 2017 roku do sierpnia 2018 roku

2018-10-01 15:05:39
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa za okres od maja 2017 roku do kwietnia 2018 roku

2018-08-24 09:49:59
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku

2018-08-24 09:47:57
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Rumi za okres od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2018 roku

2018-05-16 11:44:58
Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi za okres od lutego 2017 roku do lutego 2018 roku

2018-04-03 10:30:08
Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi za okres od marca 2017 roku do lutego 2018 roku

2018-04-03 10:28:12
Sprawozdanie z pracy Komisji Finansowo - Budzetowej Rady Miejskiej Rumi w okresie od grudnia 2016 roku do listopada 2017 roku

2017-12-28 11:51:37